Heat 16, Round 3
#   Name 1 2 3 4 5 6 Result Variety Total
1 Beto Gomez 6.82 4.45 6.37 5.64 0 5.07 13.18 2.1 15.28
2 MikoĊ‚aj Sitarz 5.73 5.52 0 4.05 2.34 0 11.25 1.7 12.95
3 Dennis Petersen 3.33 0 3.31 0.3 0.1 0 6.64 2.27 8.91